Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zapraszamy serdecznie do przystąpienia do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zapraszamy serdecznie do przystąpienia do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień” z dnia 23 sierpnia 2022 r. egzaminy dla osób ubiegających się o Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dniach 15, 16, 17 listopada 2022 r.

Osoby przystępujące do egzaminu są zobowiązane do złożenia dokumentów wskazanych w Programie tj. formularz wraz załącznikami na adres Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Dereniowej 52/54 02-776 Warszawa z dopiskiem: Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie nie później niż do dnia 26 września 2022 r.


Pliki do pobrania:
-Program potwierdzania kwalifikacji 
-Formularz
-Oświadczenie zgoda na nagranie rozmowy
-Kryteria oceny rozmowy z klientem
-Komunikat dotyczacy egzaminów i składania dokumentów
-Casus
-pytania egzaminacyjne 2022
-Spis aktów prawnych 2022
-Spis lektur 2022
 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii