Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / zarzadzenie nr 42
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE Nr 42/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.06.2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej

 

Działając na podstawie § 1 ust. 3 i 4 załącznika nr 2 – Regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11), zarządza się, co następuje:

 § 1

W celu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz zapewnienia prawidłowości ich przebiegu, powołuje się Komisję Egzaminacyjną.

 § 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą następujące osoby:

 

 • Przewodniczący Komisji: Jolanta Ryniak
 • Członkowie Komisji:
  1. Joanna Sobczyńska
  2. Bożena Maciek-Haściło
  3. Elżbieta Rachowska
  4. Grażyna Rychlicka-Schirmer
  5. Tomasz Głowik
  6. Adam Kłodecki
  7. Dorota Reguła
  8. Jacek Wysowski
  9. Krzysztof Parusiński
  10. Sławomir Grab
  11. Krzysztof Gąsior.

 § 3

Kadencja członków Komisji Egzaminacyjnej wygasa z dniem 31 grudnia 2024 roku.

 § 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


plik o pobrania:

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii