Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie W2022 lista ustny
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931 z późn. zm.) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu w sesji WIOSNA 2022 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin końcowy otrzymała wiadomość z informacją o przyporządkowanym kodzie identyfikacyjnym):

L.P.

KOD

Zakres egzaminu

1      

LIC.540.01.01.2022

SPECJALISTA

2      

LIC.540.01.04.2022

SPECJALISTA

3      

LIC.540.01.06.2022

SPECJALISTA

4      

LIC.540.01.07.2022

SPECJALISTA

5      

LIC.540.01.08.2022

SPECJALISTA

6      

LIC.540.01.11.2022

SPECJALISTA

7      

LIC.540.01.14.2022

SPECJALISTA

8      

LIC.540.01.15.2022

SPECJALISTA

9      

LIC.540.01.19.2022

SPECJALISTA

10   

LIC.540.01.20.2022

SPECJALISTA

11   

LIC.540.01.21.2022

SPECJALISTA

12   

LIC.540.01.22.2022

SPECJALISTA

13   

LIC.540.01.23.2022

SPECJALISTA

14   

LIC.540.01.24.2022

SPECJALISTA

15   

LIC.540.01.25.2022

SPECJALISTA

16   

LIC.540.01.26.2022

SPECJALISTA

17   

LIC.540.01.27.2022

SPECJALISTA

18   

LIC.540.01.28.2022

SPECJALISTA

19   

LIC.540.01.30.2022

SPECJALISTA

20   

LIC.540.01.31.2022

SPECJALISTA

21   

LIC.540.01.32.2022

SPECJALISTA

22   

LIC.540.01.33.2022

SPECJALISTA

23   

LIC.540.01.34.2022

SPECJALISTA

24   

LIC.540.01.35.2022

SPECJALISTA

25   

LIC.540.01.37.2022

SPECJALISTA

26   

LIC.540.01.38.2022

SPECJALISTA

27   

LIC.540.01.40.2022

SPECJALISTA

28   

LIC.540.01.41.2022

SPECJALISTA

29   

LIC.540.01.42.2022

SPECJALISTA

30   

LIC.540.01.43.2022

SPECJALISTA

31   

LIC.540.01.44.2022

SPECJALISTA

32   

LIC.540.01.45.2022

SPECJALISTA

33   

LIC.540.01.46.2022

SPECJALISTA

34   

LIC.540.01.47.2022

SPECJALISTA

35   

LIC.540.01.48.2022

SPECJALISTA

36   

LIC.540.01.49.2022

SPECJALISTA

37   

LIC.540.01.50.2022

SPECJALISTA

38   

LIC.540.01.51.2022

SPECJALISTA

39   

LIC.540.01.52.2022

SPECJALISTA

40   

LIC.540.01.53.2022

SPECJALISTA

41   

LIC.540.01.54.2022

SPECJALISTA

42   

LIC.540.01.55.2022

SPECJALISTA

43   

LIC.540.01.56.2022

SPECJALISTA

44   

LIC.540.01.57.2022

SPECJALISTA

45   

LIC.540.01.58.2022

INSTRUKTOR

46   

LIC.540.01.59.2022

SPECJALISTA

47   

LIC.540.01.60.2022

SPECJALISTA

48   

LIC.540.01.62.2022

SPECJALISTA

49   

LIC.540.01.64.2022

SPECJALISTA

50   

LIC.540.01.66.2022

SPECJALISTA

51   

LIC.540.01.67.2022

SPECJALISTA

52   

LIC.540.01.68.2022

SPECJALISTA

53   

LIC.540.01.70.2022

SPECJALISTA

54   

LIC.540.01.71.2022

SPECJALISTA

55   

LIC.540.01.72.2022

SPECJALISTA

56   

LIC.540.01.74.2022

SPECJALISTA

57   

LIC.540.01.75.2022

SPECJALISTA

58   

LIC.540.01.76.2022

SPECJALISTA

59   

LIC.540.01.77.2022

SPECJALISTA

60   

LIC.540.01.78.2022

SPECJALISTA

61   

LIC.540.01.79.2022

SPECJALISTA

62   

LIC.540.01.81.2022

SPECJALISTA

63   

LIC.540.01.82.2022

SPECJALISTA

64   

LIC.540.01.83.2022

SPECJALISTA

65   

LIC.540.01.84.2022

SPECJALISTA

66   

LIC.540.01.85.2022

SPECJALISTA

67   

LIC.540.01.86.2022

SPECJALISTA

68   

LIC.540.01.87.2022

SPECJALISTA

69   

LIC.540.01.88.2022

SPECJALISTA

70   

LIC.540.01.89.2022

SPECJALISTA

71   

LIC.540.01.91.2022

SPECJALISTA

72   

LIC.540.01.92.2022

SPECJALISTA

73   

LIC.540.01.93.2022

SPECJALISTA

74   

LIC.540.01.96.2022

SPECJALISTA

75   

LIC.540.01.97.2022

SPECJALISTA

76   

LIC.540.01.98.2022

SPECJALISTA

77   

LIC.540.01.101.2022

SPECJALISTA

78   

LIC.540.01.102.2022

SPECJALISTA

79   

LIC.540.01.104.2022

SPECJALISTA

  80

LIC.540.01.105.2022

SPECJALISTA

  81

LIC.540.01.106.2022

SPECJALISTA

  82

LIC.540.01.108.2022

SPECJALISTA


Ogłoszenie PDF
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii