Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Wyniki WIOSNA 2022 egzamin pisemny
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931 z późn. zm.) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Dnia 23 kwietnia 2022 r. odbyła się część pisemna egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 8 czerwca 2022 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji WIOSNA 2022:

L.P.

Kod

Zakres

egzaminu

Liczba

punktów

1

LIC.540.01.01.2022

SPECJALISTA

92

2

LIC.540.01.03.2022

SPECJALISTA

82

3

LIC.540.01.04.2022

SPECJALISTA

82

4

LIC.540.01.06.2022

SPECJALISTA

83

5

LIC.540.01.08.2022

SPECJALISTA

88

6

LIC.540.01.11.2022

SPECJALISTA

107

7

LIC.540.01.15.2022

SPECJALISTA

84

8

LIC.540.01.17.2022

SPECJALISTA

82

9

LIC.540.01.18.2022

SPECJALISTA

91

10

LIC.540.01.19.2022

SPECJALISTA

91

11

LIC.540.01.20.2022

SPECJALISTA

96

12

LIC.540.01.21.2022

SPECJALISTA

93

13

LIC.540.01.22.2022

SPECJALISTA

110

14

LIC.540.01.23.2022

SPECJALISTA

111

15

LIC.540.01.24.2022

SPECJALISTA

114

16

LIC.540.01.25.2022

SPECJALISTA

109

17

LIC.540.01.26.2022

SPECJALISTA

111

18

LIC.540.01.27.2022

SPECJALISTA

95

19

LIC.540.01.28.2022

SPECJALISTA

82

20

LIC.540.01.29.2022

SPECJALISTA

99

21

LIC.540.01.30.2022

SPECJALISTA

84

22

LIC.540.01.31.2022

SPECJALISTA

102

23

LIC.540.01.32.2022

SPECJALISTA

98

24

LIC.540.01.33.2022

SPECJALISTA

111

25

LIC.540.01.34.2022

SPECJALISTA

111

26

LIC.540.01.35.2022

SPECJALISTA

82

27

LIC.540.01.36.2022

SPECJALISTA

89

28

LIC.540.01.37.2022

SPECJALISTA

111

29

LIC.540.01.39.2022

SPECJALISTA

88

30

LIC.540.01.40.2022

SPECJALISTA

114

31

LIC.540.01.41.2022

SPECJALISTA

114

32

LIC.540.01.42.2022

SPECJALISTA

112

33

LIC.540.01.43.2022

SPECJALISTA

107

34

LIC.540.01.44.2022

SPECJALISTA

99

35

LIC.540.01.45.2022

SPECJALISTA

102

36

LIC.540.01.46.2022

SPECJALISTA

108

37

LIC.540.01.47.2022

SPECJALISTA

82

38

LIC.540.01.48.2022

SPECJALISTA

113

39

LIC.540.01.49.2022

SPECJALISTA

95

40

LIC.540.01.50.2022

SPECJALISTA

93

41

LIC.540.01.52.2022

SPECJALISTA

96

42

LIC.540.01.53.2022

SPECJALISTA

89

43

LIC.540.01.54.2022

SPECJALISTA

112

44

LIC.540.01.55.2022

SPECJALISTA

104

45

LIC.540.01.56.2022

SPECJALISTA

105

46

LIC.540.01.57.2022

SPECJALISTA

96

47

LIC.540.01.58.2022

INSTRUKTOR

82

48

LIC.540.01.59.2022

SPECJALISTA

99

49

LIC.540.01.60.2022

SPECJALISTA

103

50

LIC.540.01.61.2022

SPECJALISTA

108

51

LIC.540.01.62.2022

SPECJALISTA

112

52

LIC.540.01.66.2022

SPECJALISTA

90

53

LIC.540.01.67.2022

SPECJALISTA

101

54

LIC.540.01.68.2022

SPECJALISTA

105

55

LIC.540.01.70.2022

SPECJALISTA

83

56

LIC.540.01.71.2022

SPECJALISTA

108

57

LIC.540.01.72.2022

SPECJALISTA

99

58

LIC.540.01.74.2022

SPECJALISTA

94

59

LIC.540.01.75.2022

SPECJALISTA

96

60

LIC.540.01.76.2022

SPECJALISTA

97

61

LIC.540.01.77.2022

SPECJALISTA

96

62

LIC.540.01.78.2022

SPECJALISTA

94

63

LIC.540.01.79.2022

SPECJALISTA

104

64

LIC.540.01.81.2022

SPECJALISTA

91

65

LIC.540.01.82.2022

SPECJALISTA

89

66

LIC.540.01.83.2022

SPECJALISTA

103

67

LIC.540.01.84.2022

SPECJALISTA

101

68

LIC.540.01.85.2022

SPECJALISTA

98

69

LIC.540.01.86.2022

SPECJALISTA

88

70

LIC.540.01.87.2022

SPECJALISTA

88

71

LIC.540.01.88.2022

SPECJALISTA

103

72

LIC.540.01.89.2022

SPECJALISTA

97

73

LIC.540.01.91.2022

SPECJALISTA

90

74

LIC.540.01.92.2022

SPECJALISTA

90

75

LIC.540.01.93.2022

SPECJALISTA

104

76

LIC.540.01.99.2022

SPECJALISTA

82

77

LIC.540.01.107.2022

SPECJALISTA

83

78

LIC.540.01.108.2022

SPECJALISTA

82

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji JESIEŃ 2022 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii