Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 24 stycznia 2022 r. na uzyskanie dofinansowania na superwizje kliniczną.

 
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień
Na podstawie:
- art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2005 r. o zdrowiu publicznym t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)
oraz
- Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.
Decyzją Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyznane zostaje dofinansowanie uczestnikom szkoleń w dziedzinie uzależnień, realizowanych przez następujące podmioty:
 Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków – 12 uczestników szkolenia
 Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101 20-814 Lublin – 4 uczestników szkolenia
 Collegium Verum, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa – 10 uczestników szkolenia
 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Warszawska 19, 40-000 Katowice – 11 uczestników szkolenia
2/2
 Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk – 13 uczestników szkolenia
 CARE – BROK Spółka z o. o, ul. Modrzewiowa 9, 07-306 Brok – 14 uczestników szkolenia
 Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków – 7 uczestników szkolenia
 Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań – 8 uczestników szkolenia
 Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź – 14 uczestników szkolenia
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Techników 9, 40-326 Katowice – 9 uczestników szkolenia
 „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 138,43-384 Jaworze – 5 uczestników szkolenia
 Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa – 23 uczestników szkolenia.
Lista z nazwiskami osób które uzyskały dofinansowanie zostanie przekazana do podmiotów szkolących w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia.
14 marca 2022 r.
…………………………………………………
Dyrektor Krajowego Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Piotr Jabłońskiplik do pobrania


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii