Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zapraszamy na konferencję szkoleniową w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zapraszamy na konferencję szkoleniową w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych
W dniach 04 - 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych.

 

Wiodącym tematem konferencji jest zagadnienie samoregulacji. Wykłady i warsztaty zaproponowane na konferencji pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć i pogłębić wiedzę dotyczącą regulacji napięć i emocji u dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem środowiska szkolnego. Pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z metodami regulacji tj. Self- Reg, Somatic Expirence, Mindfulness oraz ćwiczeniami  interakcyjnymi wspierającymi samoregulację.

Celem konferencji jest:

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.
 • Upowszechnianie standardów pracy profilaktyczno-edukacyjnej.
 • Promowanie programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych.
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji.

 

W ramach 10 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych uczestnicy m.in:

 

 • Poznają rekomendowany program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.
 • Poszerzą wiedzę na temat rozwoju mózgu i zachowań problemowych dzieci
  i młodzieży w sytuacji doświadczeń stresu w dzieciństwie.
 • Poszerzą wiedzę dotyczącą konsekwencji wpływu dysfunkcyjnego systemu rodzinnego  na dziecko, uwzględniającą teorię przywiązania.
 • Zdobędą wiedzę o sobie, dotyczącą jakości i poziomu własnych kompetencji
  w obszarze profilaktyki problemowej.
 • Poszerzą swoje umiejętności profilaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi
  i młodzieżą.

Zapisy rozpoczynamy 2 marca 2022 roku o godzinie 8.00

W stacjonarnej formule konferencji może wziąć udział 80 osób.

 

Zgłoszenia tylko drogą elektronicznąhttp://fundacjadobrostan.org//

      Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w konferencji
.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w formie stacjonarnej będą mogły uczestniczyć w wykładach w formie online pierwszego i trzeciego dnia konferencji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e mail: fundacjadobrostan@gmail.com

plik do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii