Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników IV edycji ”Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji KCPU.

Celem szkolenia jest obok doskonalenia kompetencji, dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej.  Szkolenie integruje podejście humanistyczne i psychodynamiczne, którego wspólnym mianownikiem jest koncentracja na procesie doświadczenia. Oba podejścia zaliczają się do nurtów o naukowo potwierdzonej skuteczności. Autorzy projektu odwołują się również do założeń neuronauki. Wykłady, warsztaty i superwizje w ramach szkolenie prowadził będzie zespół pod kierunkiem dr Ireneusza Kaczmarczyka.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz dwie pozycje książkowe dotyczące psychoterapii przydatne w pracy grupowej. Uczestnikom przysługują nieodpłatne noclegi (jeden nocleg na zjazdach 2-dniowych, dwa noclegi na zjazdach 3-dniowych, trzy noclegi na zjeździe 4-dniowym) oraz posiłki i przerwy kawowe w trakcie zajęć. Koszty podróży ponoszą uczestnicy szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień. Warsztat oparty jest o teorie, symulacje, a także doświadczenie grupowego procesu uczestników. Szkolenie jest przeznaczone dla 32 uczestników, pracujących w dwóch 16-osobowych grupach.
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Poznaniu (w przypadku obostrzeń, część zajęć może odbywać się online) w następujących terminach:

GRUPA I: 05-07 maja, 29-30 czerwca, 08-09 września, 10-13 listopada 2022.
GRUPA II: 26-28 maja, 01-02 lipca, 29-30 września, 10-13 listopada 2022.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia 28 lutego 2022 kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem:

www.profitest.pl/s/45587/uDo4s1mU i dołączenie do niego skanu certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenia o statusie osoby w procesie certyfikacji.
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia stosujących grupowe formy terapii. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w całym projekcie według przyjętych zasad.     

W sprawie szkolenia należy kontaktować się z Pracownią Motywacji i Zmian http://www.pmiz.pl/kontakt/

 

ZAPRASZAMY

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii