Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / natanaelum - szkolenie w dziedzinie biegłych sądowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Stowarzyszenie NATANAELUM Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie zaprasza na szkolenie kompetencyjne w zakresie warsztatu pracy biegłego sądowego dla specjalistów psychoterapii uzależnień

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę i kompetencje w zakresie pracy biegłego oraz zapoznać się z dobrymi praktykami w tym obszarze. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Forma szkolenia: zdalna / ON-LINE/ zoom.us

Liczba godzin: 15 (60 min.)

Termin: 17-18 GRUDNIA 2021 

17.12.2021 godz. 14.00-20.00

18.12.2021 godz. 09.00-20.00

 

Koszt: 300 zł.

Tematyka szkolenia obejmuje: kwestie formalno-prawne, zadania biegłego na etapie przygotowawczym i procesu sądowego, narzędzia zbierania danych, sporządzanie opinii, przedstawianie opinii, aspekty etyczne pracy biegłego psychologa, specyfika zbierania danych i opiniowania w sprawach związanych z użyciem środków psychoaktywnych, współpraca z innymi specjalistami w opiniowaniu w sprawach związanych z użyciem alkoholu i substancji psychotropowych.

Prowadzący: szkolenie poprowadzi interdyscyplinarny zespół specjalistów obejmujący biegłych psychologów, psychiatrów, specjalistów psychoterapii uzależnień, prawników (sędziów i przedstawicieli prokuratury).

Kryteria naboru:

Szkolenie przeznaczone jest dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień (także w trakcie certyfikacji).

Nabór na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeń, według kolejności zgłoszeń, przy spełnieniu kryterium dostępu.

https://www.natanaelum.pl/index.php/instytut-psychoprofilaktyki-i-psychoterapii/szkolenia/88-szkolenie-kompetencyjne-w-zakresie-warsztatu-pracy-bieglego-sadowego-dla-specjalistow-psychoterapii-uzaleznien 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii