Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / lista osób, które uzyskały pozytywny wynik pisemny JESIEŃ 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931 z późn. zm.) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 12 września 2021 r. odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 25 października 2021 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji JESIEŃ 2021:

L.P.

Kod

Zakres

egzaminu

Liczba

punktów

1

LIC.540.02.01.2021

SPECJALISTA

89

2

LIC.540.02.02.2021

SPECJALISTA

107

3

LIC.540.02.05.2021

SPECJALISTA

93

4

LIC.540.02.11.2021

SPECJALISTA

90

5

LIC.540.02.12.2021

SPECJALISTA

100

6

LIC.540.02.13.2021

SPECJALISTA

93

7

LIC.540.02.14.2021

SPECJALISTA

111

8

LIC.540.02.15.2021

SPECJALISTA

101

9

LIC.540.02.16.2021

SPECJALISTA

102

10

LIC.540.02.17.2021

SPECJALISTA

103

11

LIC.540.02.19.2021

SPECJALISTA

94

12

LIC.540.02.20.2021

SPECJALISTA

84

13

LIC.540.02.21.2021

SPECJALISTA

113

14

LIC.540.02.22.2021

SPECJALISTA

85

15

LIC.540.02.23.2021

INSTRUKTOR

77

16

LIC.540.02.24.2021

SPECJALISTA

97

17

LIC.540.02.25.2021

SPECJALISTA

109

18

LIC.540.02.26.2021

SPECJALISTA

109

19

LIC.540.02.27.2021

SPECJALISTA

103

20

LIC.540.02.28.2021

SPECJALISTA

83

21

LIC.540.02.29.2021

SPECJALISTA

85

22

LIC.540.02.33.2021

SPECJALISTA

85

23

LIC.540.02.34.2021

SPECJALISTA

111

24

LIC.540.02.39.2021

SPECJALISTA

94

25

LIC.540.02.40.2021

SPECJALISTA

111

26

LIC.540.02.41.2021

SPECJALISTA

94

27

LIC.540.02.42.2021

INSTRUKTOR

93

28

LIC.540.02.44.2021

SPECJALISTA

92

29

LIC.540.02.45.2021

INSTRUKTOR

66

30

LIC.540.02.47.2021

SPECJALISTA

97

31

LIC.540.02.48.2021

SPECJALISTA

96

32

LIC.540.02.50.2021

SPECJALISTA

101

33

LIC.540.02.51.2021

SPECJALISTA

91

34

LIC.540.02.52.2021

SPECJALISTA

86

35

LIC.540.02.53.2021

SPECJALISTA

111

36

LIC.540.02.54.2021

SPECJALISTA

102

37

LIC.540.02.58.2021

SPECJALISTA

104

38

LIC.540.02.62.2021

SPECJALISTA

84

39

LIC.540.02.64.2021

SPECJALISTA

103

40

LIC.540.02.65.2021

SPECJALISTA

84

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2022 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii