Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie z Dialogu Motywującego dla realizatorów programu Candis
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla realizatorów programu Candis
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie z podstaw Dialogu Motywującego dla nowych realizatorów programu CANDIS w dniach 29 - 30 września 2021 roku w Warszawie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- deklaracja udziału w szkoleniu Candis (1-2 października 2021 r.)

- przyjęcie na szkolenie z programu Candis

Kryteria kwalifikacji:

- posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

- zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:

  • jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
  • świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od narkotyków

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów, kolacji i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników.

Cena pokoju jednoosobowego (ze śniadaniem): 240 zł. brutto za dobę;

Cena pokoju 2-osobowego (ze śniadaniem): 155 zł. brutto za dobę za 1 osobę (cena pokoju: 310 zł.).

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Agenda szkolenia (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Biura na nr faxu: 22 641 15 65 lub skan na adres: roksana.karczewska@kbpn.gov.pl do dnia 21 września 2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Dawid Chojecki  - tel. 22 641 15 65 wew. 109 lub mailowo: dawid.chojecki@kbpn.gov.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu drogą mailową.

Link do szkolenia Candis: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11887917

Więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii