Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie do udziału w konferencji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie do udziału w konferencji
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją "Res Humanae" zaprasza do udziału w trybie ONLINE w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań”, która odbędzie się w dniach 6-8 września 2021 r.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją "Res Humanae" zaprasza do udziału w trybie ONLINE w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań”, która odbędzie się w dniach 6-8 września 2021 r.

Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim profilaktyce ryzykownych zachowań w środowisku dzieci i młodzieży. W trakcie 13 sesji plenarnych i problemowych zostanie omówiona m.in.: diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników związanych z pandemią Covid-19,  rozwiązania systemowe w profilaktyce i terapii, diagnozowanie czynników chroniących, czynników ryzyka i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, mechanizmy chroniące, podejście partycypacyjnym w profilaktyce. Zostaną zaprezentowane  programy  profilaktyczne o udowodnionej skuteczności oraz przykłady działań prowadzonych w trybie on-line.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również dla osób, które zajmują się naukowo problematyką uzależnień lub szeroko pojętych zachowań problemowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, przedstawicieli placówek oświatowych,  instytucji państwowych i samorządowych różnego szczebla.

Zarejestrowani uczestnicy  będą mogli otrzymać materiały konferencyjne i certyfikaty uczestnictwa w wersji cyfrowej.

Obrady będą transmitowane na stronie www.uzaleznienia2021.pl oraz na kanale YouTube Fundacji Res Humanae.  

Konferencja rozpocznie się 6 września b.r. o godz. 14:00.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii