Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat do Zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat do Zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2021 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Uprzejmie informuję, iż w związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na zadanie konkursowe „Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich” z 128 874,80 zł. na 288 874,80 zł. wydłużony zostaje termin składania wniosków z dnia 31 sierpnia do dnia 7 września 2021 r.

Wnioskodawcy, którzy już złożyli wnioski w ramach powyższego konkursu mają prawo zaktualizować swoje wnioski poprzez złożenie ich ponownie (do dnia 7 września 2021 r.).  W przypadku złożenia zaktualizowanego wniosku należy napisać na kopercie z wnioskiem „AKTUALIZACJA WNIOSKU”. Nie jest wymagane składanie w takim przypadku ponownie dokumentów rejestrowych.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe zapisy treści ogłoszenia pozostają w swojej pierwotnej mocy.

 

dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii