Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przypomina, że z dniem 5 września 2021 r. wejdą w życie przepisy art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) – dalej: „Ustawa”.

W związku z tym Krajowe Biuro, zlecając realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych podmiotom innym niż publiczne, zobowiązane jest do określania w umowach warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 Ustawy. Podmiot inny niż publiczny, realizując zadanie zlecone finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy, do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii