Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym dla pracowników sądów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym dla pracowników sądów
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Towarzystwem Nowa Kuźnia zapraszają do udziału w szkoleniu: „Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników sądów rodzinnych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem relacji z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników sądów, w szczególności zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących używania substancji psychoaktywnych.

W 2021 roku odbędą się cztery trzydniowe konferencje szkoleniowe.

22-24.09.2021 – dla pracowników sądów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (termin przesyłania zgłoszeń do 06.09.2021).

6-8.10.2021 – dla pracowników sądów z województwa pomorskiego, zachodnio - pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego (termin przesyłania zgłoszeń do 17.09.2021).

17-19.11.2021 – dla pracowników sądów z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego (termin przesyłania zgłoszeń do 29.10.2021).

1-3.12.2021 – dla pracowników sądów z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego (termin przesyłania zgłoszeń do 15.11.2021).

Koszt przeprowadzenia szkolenia jest pokrywany przez organizatora. Organizator zapewnia noclegi oraz całodzienne wyżywienie w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje, m.in. miejsca szkoleń, program konferencji szkoleniowych, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu:

http://www.nowakuznia.org/profilaktyka.html

Dodatkowych informacji nt. szkolenia i rekrutacji udziela p. Ireneusz Siudem:

  • telefonicznie pod numerem 602 79 63 68
  • e-mail: poczta@isiudem.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii