Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / harmonogram - egzamin ustny WIOSNA 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Harmonogram części ustnej egzaminu certyfikującego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2021

KOMISJA 1 w składzie:

 

Czesław Czabała - przedstawiciel Krajowego Biura (przewodniczący)

Bogusława Bukowska - przedstawicielka Krajowego Biura

Magdalena Kotyza - przedstawicielka podmiotu szkolącego

Krzysztof Czekaj  - przedstawiciel podmiotu szkolącego

 

Dzień

Godzina

KOD IDENTYFIKACYJNY

KOMI-

SJA

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

RECENZENT

11 września

08.35-09.00

LIC.540.01.41.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

09.00-09.25

LIC.540.01.25.2021

1

SPECJALISTA

WSP

KRZYSZTOF CZEKAJ

11 września

09.25-09.50

LIC.540.01.16.2021

1

SPECJALISTA

PTZN

BOGUSŁAWA BUKOWSKA

11 września

09.50-10.15

LIC.540.01.64.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

10.15-10.40

LIC.540.01.74.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

MAGDALENA KOTYZA

11 września

10.40-11.05

LIC.540.01.72.2021

1

SPECJALISTA

PFST

KRZYSZTOF CZEKAJ

11 września

11.05-11.30

LIC.540.01.65.2021

1

SPECJALISTA

PFST

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

11.30-11.55

LIC.540.01.42.2021

1

SPECJALISTA

PTZN

BOGUSŁAWA BUKOWSKA

11 września

11.55-12.20

LIC.540.01.45.2021

1

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

MAGDALENA KOTYZA

11 września

12.20-12.45

LIC.540.01.87.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

KRZYSZTOF CZEKAJ

11 września

12.45-13.10

LIC.540.01.04.2021

1

SPECJALISTA

PFST

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

14.00-14.25

LIC.540.01.23.2021

1

INSTRUKTOR

PTZN

BOGUSŁAWA BUKOWSKA

11 września

14.25-14.50

LIC.540.01.86.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

MAGDALENA KOTYZA

11 września

14.50-15.15

LIC.540.01.79.2021

1

SPECJALISTA

IPZ

KRZYSZTOF CZEKAJ

11 września

15.15-15.40

LIC.540.01.84.2021

1

SPECJALISTA

WSP

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

15.40-16.05

LIC.540.01.14.2021

1

SPECJALISTA

PTZN

BOGUSŁAWA BUKOWSKA

11 września

16.05-16.30

LIC.540.01.38.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

MAGDALENA KOTYZA

11 września

16.30-16.55

LIC.540.01.39.2021

1

SPECJALISTA

PFST

KRZYSZTOF CZEKAJ

11 września

16.55-17.20

LIC.540.01.26.2021

1

SPECJALISTA

NATANAELUM

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

17.20-17.45

LIC.540.01.33.2021

1

SPECJALISTA

PTZN

BOGUSŁAWA BUKOWSKA

11 września

17.45-18.10

LIC.540.01.21.2021

1

SPECJALISTA

PFST

MAGDALENA KOTYZA

11 września

18.10-18.35

LIC.540.01.49.2021

1

SPECJALISTA

IPZ

CZESŁAW CZABAŁA

11 września

18.35-19.00

LIC.540.01.46.2021

1

SPECJALISTA

PFST

KRZYSZTOF CZEKAJ

 

KOMISJA 2 w składzie:

 

Dorota Rybczyńska Abdel Kawy - przedstawicielka Krajowego Biura (przewodnicząca)

Piotr Jabłoński - przedstawiciel Krajowego Biura

Kazimierz Jarzębski - przedstawiciel podmiotu szkolącego

Piotr Adamiak – przedstawiciel podmiotu szkolącego

 

Dzień

Godzina

IMIE I NAZWISKO

KOMI-

SJA

ZAKRES

EGZAMINU

PODMIOT

SZKOLĄCY

RECENZENT

11 września

8.10-8.35

LIC.540.01.61.2021

2

SPECJALISTA

IEIT

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

8.35-9.00

LIC.540.01.02.2021

2

SPECJALISTA

WSP

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

9.00-9.25

LIC.540.01.03.2021

2

SPECJALISTA

SWPR

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

9.25-9.50

LIC.540.01.05.2021

2

SPECJALISTA

WSP

PIOTR ADAMIAK

11 września

9.50-10.15

LIC.540.01.11.2021

2

SPECJALISTA

NATANAELUM

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

10.15-10.40

LIC.540.01.07.2021

2

SPECJALISTA

FDO

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

10.40-11.05

LIC.540.01.08.2021

2

SPECJALISTA

SWPR

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

11.05-11.30

LIC.540.01.17.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

PIOTR ADAMIAK

11 września

11.30-11.55

LIC.540.01.20.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

11.55-12.20

LIC.540.01.15.2021

2

SPECJALISTA

WSP

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

12.20-12.45

LIC.540.01.22.2021

2

SPECJALISTA

IEIT

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

12.45-13.10

LIC.540.01.24.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

PIOTR ADAMIAK

11 września

13.45-14.10

LIC.540.01.27.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

14.10-14.35

LIC.540.01.28.2021

2

SPECJALISTA

NATANAELUM

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

14.35-15.00

LIC.540.01.44.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

PIOTR ADAMIAK

11 września

15.00-15.25

LIC.540.01.52.2021

2

SPECJALISTA

IEIT

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

15.25-15.50

LIC.540.01.54.2021

2

SPECJALISTA

PFST

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

15.50-16.15

LIC.540.01.43.2021

2

SPECJALISTA

PFST

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

16.15-16.40

LIC.540.01.71.2021

2

SPECJALISTA

PFST

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

16.40-17.05

LIC.540.01.75.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

PIOTR ADAMIAK

11 września

17.05-17.30

LIC.540.01.76.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

17.30-17.55

LIC.540.01.60.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

17.55-18.20

LIC.540.01.70.2021

2

SPECJALISTA

NATANAELUM

DOROTA RYBCZYŃSKA

11 września

18.20-18.45

LIC.540.01.82.2021

2

INSTRUKTOR

IEIT

PIOTR ADAMIAK

11 września

18.45-19.10

LIC.540.01.81.2021

2

SPECJALISTA

IEIT

PIOTR JABŁOŃSKI

11 września

19.10-19.35

LIC.540.01.83.2021

2

SPECJALISTA

PTZN

KAZIMIERZ JARZĘBSKI

11 września

19.35-20.00

LIC.540.01.85.2021

2

SPECJALISTA

NATANAELUM

DOROTA RYBCZYŃSKA

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii