Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych”
Akademia Motywacji i Edukacji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu „Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych”.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników m.in. w następujące umiejętności:

-ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych,

-pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego

-pracy w ramach regulacji emocji,

-używania metod „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji, zaś zajęcia z Dialektycznej Terapii -Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Warunki naboru: Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć potwierdzenie z miejsca pracy o wykonywaniu zadań  działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia). W zgłoszeniu można wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie, że potwierdzenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej będzie przesłane wyłącznie do wybranych osób, które prześlą należne dokumenty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA: ze względu Covid-19 i obowiązujące obostrzenia związane z organizacją szkoleń i pobytem w hotelu oraz potrzebą chronienia zdrowia Państwa i prowadzących prosimy o informacje na temat szczepienia przeciwko Covid-19.

Organizacja szkolenia: Szkolenie obejmuje 5 dwudniowych zjazdów (razem 80 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie). Każdy zjazd odbywa się według schematu: jeden dzień zajęć wykładowych; drugi dzień ma charakter warsztatowy.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19  dopuszcza sie możliwość zmiany formy zajęć na zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

Miejsce szkolenia: Warszawa. Organizator zapewnia pobyt w hotelu (pokoje dwuosobowe)  oraz obiad  i przerwy kawowe w czasie trwania zajęć.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Termin i miejsce: Warszawa, sierpień – grudzień 2021r. (5 dwudniowych zjazdów)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do dwóch grup szkoleniowych. W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Grupa I  23-24 sierpnia 2021, 13-14 września 2021, 11-12 października 2021, 08-09 listopada 2021 – grudzień 2021 (data zostanie ustalona w późniejszym terminie)
Grupa ll 30-31 sierpnia 2021, 20-21 września 2021, 18-19 października 2021, 15-16 listopada 2021 – grudzień 2021 (data zostanie ustalona w późniejszym terminie)

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/YQCJPY9GurfXABhBA

„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii