Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych WIOSNA 2021
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zaktualizowanej listy osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień (po uwzględnieniu wniosków o automatyczne przeniesienie dokumentów na sesję JESIEŃ 2021).

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego w sesji WIOSNA 2021 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała maila z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

LP

KOD

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

EGZAMIN PISEMNYI/ LUB USTNY

1

LIC.540.01.01.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

2

LIC.540.01.02.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

3

LIC.540.01.03.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

4

LIC.540.01.04.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

5

LIC.540.01.05.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

6

LIC.540.01.06.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

7

LIC.540.01.07.2021

SPECJALISTA

FDO

USTNY

8

LIC.540.01.08.2021

SPECJALISTA

SWPR

USTNY

9

LIC.540.01.09.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

10

LIC.540.01.11.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

11

LIC.540.01.14.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

12

LIC.540.01.15.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

13

LIC.540.01.16.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

14

LIC.540.01.17.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

15

LIC.540.01.19.2021

SPECJALISTA

FDO

PISEMNY I USTNY

16

LIC.540.01.20.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

17

LIC.540.01.21.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

18

LIC.540.01.22.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

19

LIC.540.01.23.2021

INSTRUKTOR

PTZN

PISEMNY I USTNY

20

LIC.540.01.24.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

21

LIC.540.01.25.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

22

LIC.540.01.26.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

23

LIC.540.01.27.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

24

LIC.540.01.28.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

25

LIC.540.01.29.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

26

LIC.540.01.30.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

27

LIC.540.01.33.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

28

LIC.540.01.34.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

29

LIC.540.01.37.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

30

LIC.540.01.38.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

31

LIC.540.01.39.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

32

LIC.540.01.40.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

33

LIC.540.01.41.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

34

LIC.540.01.42.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

35

LIC.540.01.43.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

36

LIC.540.01.44.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

37

LIC.540.01.45.2021

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

PISEMNY I USTNY

38

LIC.540.01.46.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

39

LIC.540.01.47.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

40

LIC.540.01.48.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

41

LIC.540.01.49.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

42

LIC.540.01.50.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

43

LIC.540.01.51.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

44

LIC.540.01.52.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

45

LIC.540.01.53.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

46

LIC.540.01.54.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

47

LIC.540.01.55.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

48

LIC.540.01.56.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

49

LIC.540.01.57.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

50

LIC.540.01.58.2021

SPECJALISTA

SWPR

PISEMNY I USTNY

51

LIC.540.01.59.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

52

LIC.540.01.60.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

53

LIC.540.01.61.2021

SPECJALISTA

IEIT

PISEMNY I USTNY

54

LIC.540.01.63.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

55

LIC.540.01.64.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

56

LIC.540.01.65.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

57

LIC.540.01.66.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

58

LIC.540.01.67.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

59

LIC.540.01.68.2021

SPECJALISTA

PFST

PISEMNY I USTNY

60

LIC.540.01.69.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

61

LIC.540.01.70.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

62

LIC.540.01.71.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

63

LIC.540.01.72.2021

SPECJALISTA

PFST

USTNY

64

LIC.540.01.74.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

USTNY

65

LIC.540.01.75.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

66

LIC.540.01.76.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

67

LIC.540.01.77.2021

SPECJALISTA

PTZN

PISEMNY I USTNY

68

LIC.540.01.79.2021

SPECJALISTA

IPZ

PISEMNY I USTNY

69

LIC.540.01.80.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

70

LIC.540.01.81.2021

SPECJALISTA

IEIT

USTNY

71

LIC.540.01.82.2021

INSTRUKTOR

IEIT

PISEMNY I USTNY

72

LIC.540.01.83.2021

SPECJALISTA

PTZN

USTNY

73

LIC.540.01.84.2021

SPECJALISTA

WSP

PISEMNY I USTNY

74

LIC.540.01.85.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

75

LIC.540.01.86.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

76

LIC.540.01.87.2021

SPECJALISTA

NATANAELUM

PISEMNY I USTNY

 

Zatwierdził:

……………………………………………
Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Ogłoszenie w pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii