Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat w sprawie przesunięcia terminu zawarcia umów z podmiotami, których wnioski zostały wybrane do realizacji w ramach rozstrzygnięcia konkursu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu zawarcia umów z podmiotami, których wnioski zostały wybrane do realizacji w ramach rozstrzygnięcia konkursu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu zawarcia umów z podmiotami, których wnioski zostały wybrane do realizacji w ramach rozstrzygnięcia konkursu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku

Z uwagi na konieczność zmiany terminu składania preliminarzy, umowy na realizację zadań zostaną zawarte w dniu 12 maja 2021 r. W związku z powyższym prosimy o złożenie preliminarzy uwzględniając datę rozpoczęcia realizacji programu na 12 maja 2021 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia preliminarzy w systemie Trimtab do dnia 10 maja 2021 r.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii