Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2015-03-12
Ogłoszenie dotyczące Konkursu Badawczego 2015
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012, poz. 124) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
2015-02-26
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 4.11.2014 r.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia w dniu 25 lutego 2015 roku.
2015-02-20
Informacja w sprawie terminu ogłoszenia listy wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych składanych w terminie do 30 listopada 2014 roku.
Krajowe Biuro ponownie uprzejmie informuje, że lista wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków złożonych w terminie do 30 listopada 2014 roku nadal oczekuje na akceptację Ministra Zdrowia. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii