Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Aktualności
2019-11-06
Konferencja z okazji 10-lecia programu FreD goes net w Polsce oraz Seminarium dla realizatorów programu FreD.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy zaprasza 12-13.12.2019 na Seminarium Ogólnopolskie dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD połączone z Międzynarodową Konferencją z okazji 10-lecia programu FreD goes net w Polsce.
2019-10-30
Ogłoszenie listy ofert na kontynuację w 2020 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r.
Poniżej zamieszczamy listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie kontynuacji w 2020 roku dofinansowania zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
2019-10-18
Ogłoszenie z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2019
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
2019-10-17
Ogłoszenie o seminarium Candis
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na specjalistyczne seminarium dla Realizatorów programu CANDIS we Wrocławiu. AKADEMIA MOTYWACJI I EUKACJI zaprasza 28-29 listopada 2019 r. do Wrocławia na specjalistyczne seminarium dla Realizatorów CANDIS organizowanym w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Zadanie 2.4.1. pkt. 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich).
2019-10-07
Konkurs wniosków na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2020 roku poniższych zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia oraz w art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z póżn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
2019-10-07
Szkolenia w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w 2019 r.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii