Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / PRZEGLĄD BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ORAZ ANALIZA CZYNNIKÓW UŁATWIAJĄCYCH I UTRUDNIAJĄCYCH IMPLEMENTACJĘ TYCH STRATEGII W POLSCE I NA ŚWIECIE
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
PRZEGLĄD BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ PROGRAMÓW REDUKCJI SZKÓD ORAZ ANALIZA CZYNNIKÓW UŁATWIAJĄCYCH I UTRUDNIAJĄCYCH IMPLEMENTACJĘ TYCH STRATEGII W POLSCE I NA ŚWIECIE
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt.: "Przegląd badań nad efektywnością programów redukcji szkód oraz analiza czynników ułatwiających i utrudniających implementację tych strategii w Polsce i na Świecie".

Koncepcja redukcji szkód odnosi się do polityk, programów i praktyk, których podstawowym celem jest ograniczenie występowania negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem legalnych oraz nielegalnych substancji psychoaktywnych, a nie samo ograniczenie konsumpcji substancji psychoaktywnych. Tym samym, beneficjentami interwencji z zakresu redukcji szkód są nie tylko użytkownicy substancji psychoaktywnych, ale również ich najbliższe otoczenie – rodziny oraz społeczność lokalna.

Włączenie podejścia redukcji szkód do narodowych strategii radzenia sobie z uzależnieniami, jest wyrazem wszechstronnego podejścia do tych problemów, przy jednoczesnym dostrzeżeniu komplementarności i wagi poszczególnych elementów polityki zdrowotnej w tym obszarze.

Wprowadzanie efektywnych interwencji w obszarze redukcji szkód bywa uznawane za kontrowersyjne. Dlatego też, tworzenie jasnych i klarownych rekomendacji na podstawie wyników badań naukowych jest tu szczególnie istotne.

W niniejszym raporcie znajdą Państwo najnowsze doniesienia na temat efektywności różnego typu programów i interwencji oraz prezentacje programó redukcji szkód realizowanych w Polsce. Poruszone zostały także kwestie roli i miejsca tej koncepcji w narodowych strategiach w obszarze zdrowia dotyczących uzależnień oraz percepcji społecznej działań z zakresu redukcji szkód. Opisane zostały czynniki ułatwiające i utrudniające implementację podejścia redukcji szkód w obszarze uzależnień odnosząc się do badań dotyczących rzecznictwa redukcji szkód.

Autorzy raportu wyrażają wdzięczność wszystkim polskim programom redukcji szkód, które dostarczyły danych niezbędnych do przygotowania niniejszego opracowania.

Treść raportu

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii