Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Wydawnictwa KBPN / Dla rodziców
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
DLA RODZICÓW
Niniejsza oferta dotyczy materiałów profilaktycznych pomocnych w prowadzeniu programów prewencyjnych dla rodziców. Zamieszczona na niniejszej stronie oferta będzie także pomocna dla nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów dzieci i młodzieży. Tylko profilaktyka od najwcześniejszych lat prowadzona w środowisku rodzinnym może przynieść wymierne efekty i ustrzec dzieci przed sięganiem po środki odurzające.

Poniższe publikacje są bezpłatnie przekazywane według reguł dystrybucji dostępnych na stronie - zasady dystrybucji wydawnictw.

 Ulotka promująca program FreD goes net „Skieruj do programu!”

Ulotka powstała jako narzędzie promocji programu FreD goes net wśród instytucji i organizacji kierujących młode osoby do programu, aby zachęcić je do współpracy. Zawiera podstawowe informacje o programie, o jego celu, przebiegu, a także opis grupy odbiorców oraz warunków realizacji programu. Adresatem ulotki są: szkoły, policja, kuratorzy, sądy, rodzice, lekarze i in.
Ulotka jest do dyspozycji realizatorów programu oraz może być dostępna na prośbę instytucji/osób współpracujących z realizatorami.

Plik drukarski dostępny jest dla realizatorów zarejestrowanych na portalu www.programfred.pl, a także może być udostępniony na wniosek osoby zainteresowanej współpracą z realizatorem, przez pracownika merytorycznego (kontakt: profilaktyka@kbpn.gov.pl)Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych "dopalaczami".

Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a  także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.

Blizej siebie

Tytuł: "Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców", Autor: Barbara Jakubowska, Danuta Muszyńska, Michał Kidawa  Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (VI edycja)

Broszura "Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców."(VI edycja-poprawiona) jest szeroko kolportowanym na terenie kraju mini-kompendium wiedzy nt. dobrej komunikacji w rodzinie w kontekście profilaktyki uzależnień. Porusza szereg ważnych tematów, jak: Dlaczego tak trudno komunikować się z nastolatkami? Czego dorastające dzieci potrzebują od rodziców? W jaki sposób doskonalić umiejętności wychowawcze?. Porusza także ważny aspekt stawiania wymagań i budowania zasad wspólnego życia w rodzinie. W broszurze znajdą Państwo także wiadomości na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w domu, a także podstawowe informacje na temat narkotyków, slangu młodzieżowego, przyczyn sięgania po środki psychoaktywne. Publikacja promuje profilaktykę uzależnień od narkotyków w rodzinie, jest cennym źródłem podstawowych informacji, o których każdy rodzic powinien wiedzieć, jeśli chce zminimalizować prawdopodobieństwo sięgnięcia po narkotyki przez dziecko, ograniczyć ryzykowne zachowania i zapobiegać chorobie jaką jest uzależnienie od środków psychoaktywnych. W V edycji broszury znajdą Państwo także informacje na temat dopalaczy i leków. Broszurę można także pobierać w Dziale "Wydawnictwa on-line".

 

Tytuł: "Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze-wypalacze", ulotka 2011 (wer. II)

Ulotka skierowana do rodziców zawierająca podstawowe informacje o tzw.: "środkach zastępczych" popularnie nazywanych "dopalaczami", przeciwdziałaniu zjawisku, aspektach prawnych, systemie pomocy i wczesnej interwencji. Kolportowana szeroko m.in. wraz ze scenariuszem zajęć szkolnych skierowanych do rodziców. Scenariusz jest dostępny  w Dziale "Wydawnictwa on-line".

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii