Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Działalność wydawnicza Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu wspieranie aktywności z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji osób używających narkotyków prowadzonej przez instytucje zarówno rządowe, jak i pozarządowe działające na terenie Polski.

Odbiorcami naszych wydawnictw są specjaliści w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji oraz profilaktyki narkomanii, działacze samorządowi i animatorzy lokalnych strategii przeciwdziałania zjawisku narkomanii, pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa, a pośrednio również rodzice i opiekunowie dzieci i młodzież w całej Polsce.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii stale współpracuje z Pełnomocnikami ds. Narkomanii przy Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich, Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, największymi organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim. Większość wydawnictw dystrybuowane jest także do Bibliotek Pedagogicznych w całej Polsce.

W menu bocznym przedstawiamy aktualną ofertę wydawniczą Krajowego Biura oraz niektóre z archiwalnych pozycji kolportowanych w latach ubiegłych.
Oprócz publikacji wydanych przez Krajowe Biuro znajdą Państwo w tej ofercie także książki i broszury zakupione ze środków naszej instytucji na rynku i kolporowane nieodpłatnie w ramach obszaru edukacji publicznej.

Materiały profilaktyczne oraz książki przekazywane są bezpłatnie instytucjom według reguł opisanych na podstronie "Jak zamówić wydawnictwa?".

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii