Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Serwis informacyjny Narkomania
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA
Czasopismo ukazuje się od 1995 roku z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przez pierwszych dziesięć lat redakcją oraz całym zakresem prac związanych z wydawaniem pisma zajmowało się Krajowe Biuro. Początkowo pismo ukazywało się nieregularnie, ale z czasem nabrało charakteru kwartalnika.

Od 2006 roku redakcję powierzono - wyłonionym w drodze konkursu - najpierw Fundacji Zdrowie Trzeźwość, a następnie, od 2007 roku do chwili obecnej, Fundacji Praesterno.

Misją pisma jest pośredniczenie w przekazie informacji o działaniach podejmowanych przez różne podmioty w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na łamach Serwisu poruszane są ważne tematy z zakresu polityki narkomanii, prawa, epidemiologii, profilaktyki i leczenia uzależnień, jak również współpracy międzynarodowej.

Serwis jest pismem bezpłatnym, a jego odbiorcami są przede wszystkim organizacje pozarządowe, media, biblioteki pedagogiczne, uniwersytety, kuratoria oświaty, stacje sanitarno-epidemiologiczne, resorty, policja, urzędy centralne, wojewódzkie i marszałkowskie.

Wydawca:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Adres redakcji:

Fundacja PRAESTERNO
ul. Widok 22/30
00-023 Warszawa
tel.: 22 621 27 98
e-mail: biuro@praesterno.pl

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny - Piotr Jabłoński
Redaktor prowadzący - Tomasz Kowalewicz
Kolegium redakcyjne: Danuta Muszyńska, Anna Radomska, Artur Malczewski

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii