Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenia meble 2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o bezpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego oraz mebli.
Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019, poz. 2004) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wymienione składniki majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa wyposażenia

Data zakupu

Ilość sztuk

Wartość jednostkowa

Wartość ogółem

1.

Kontener popielaty

 

1999-10-28

1 szt.

10,00

10,00

2. 

Regał popielaty

1999-10-28

1 szt.

10,00

10,00

3.

Szafka wisząca szara

2005-12-31

1 szt.

10,00

10,00

4.

Biurko jasno szare z dostawką

1999-10-25

1 szt.

10,00

10,00

5.

Biurko ciemno szare

1995-07-27

1 szt.

10,00

10,00

6.

Fotel obrotowy (2 szt.)

2007-12-27

2 szt.

10,00

20,00

7.

Fotel czarny

 

1 szt.

10,00

10,00

8.

Stolik narożny (4 szt.)

 

4 szt.

10,00

40,00

9.

Regał

1995-07-27

1 szt.

10,00

10,00

10.

Regał oszklony

1995-08-16

1 szt.

10,00

10,00

11.

Sofa narożna czerwona

2012-12-20

1 szt.

100,00

100,00

12.

Biurko narożne

2000-04-27

1 szt.

50,00

50,00

13.

Notebook Fujitsu Siemens E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

14.

Notebook Fujitsu Siemens E820,XP+SP3, HDD80GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

15.

Notebook Fujitsu Siemens E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,25GR, Intel Pentium 1,7 – uszkodzone DVD i brak kilku przycisków, brak zasilacza

2005-09-23

1 szt.

60,00

60,00

16.

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,5GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

17.

 

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

18.

 

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

19.

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,25GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

20.

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM1,25GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz, uszkodzona obudowa

2005-09-23

1 szt.

60,00

60,00

21.

Notebook Fujitsu Siemens  E820,XP+SP3, HDD60GB, RAM2GR, Intel Pentium 1,7, zasilacz

2005-09-23

1 szt.

100,00

100,00

* Sprzęt komputerowy ma zainstalowane win XP.

 

Wnioski o nieodpłatne otrzymanie wyposażenia o łącznej wartości 1100,00 zł, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do 08.01.2021. na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa. Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Katarzyna Marczewska-Podobas pod nr tel. 664-977-106 lub adres e-mail: katarzyna.marczewska-podobas@kbpn.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument tworzący podmiot, oświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz statut jednostki.

Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Dyrektora Krajowego Biura.

O przydziale wskazanego składnika majątku ruchomego zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Biura oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

Plik do pobrania.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii