Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie "Terapia uzależnień on-line"
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie "Terapia uzależnień on-line"
Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień on-line”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień on-line”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Do udziału w szkoleniu zakwalifikowanych zostanie 36 osób, które pracować będą w dwóch 18-osobowych grupach. Szkolenie dla I grupy odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br., a dla II grupy w dniach 16-17 grudnia br. Zajęcia odbędą się na platformie Zoom w 18-osobowych grupach.
Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie do dnia 16 listopada br. ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFAyfC4_S-sadBxeKdnej46QpAOnG0tgmWwk2wfOzeYRtBTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w poradniach leczenia uzależnień, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień) dotyczącą skutecznego prowadzenia psychoterapii i rehabilitacji uzależnień w warunkach pracy zdalnej (on-line).

Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie przesłane, na adres mailowy podany przez Osobę dokonującą zgłoszenia, zaproszenia do udziału w 45-minutowej rozmowie kwalifikacyjnej na platformie ZOOM i udział w tej rozmowie, w terminie poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.

Zapraszamy.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii