Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie realizacji umów zleconych przez Krajowe Biuro.

Krajowe Biuro przypomina o konieczności stosowania się do ustanowionych Rozporządzeniem Rady Ministrów[1] - ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Jednocześnie Biuro informuje, że podtrzymuje dotychczasowe warunki realizacji zadań zleconych oraz:

  1. podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 13 marca br. w sprawie akceptacji realizacji oddziaływań indywidualnych w formie teleporad lub z użyciem komunikatorów internetowych;
  2. od dnia 17 kwietnia br. Krajowe Biuro akceptuje prowadzenie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka lub innych za pomocą komunikatorów internetowych lub w formie hybrydowej;
  • w przypadku grup prowadzonych w formie stacjonarnej, informuje, że liczba uczestników powinna być zgodna z aktualnymi rządowymi wytycznymi dotyczącymi zgromadzeń. Prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji;
  1. dopuszcza realizację szkoleń za pośrednictwem platform internetowych, jeżeli zapewnione zbędzie zachowanie standardów realizacji szkolenia. Wszelkie zmiany w sposobach realizacji szkoleń i treningów wymagają szczegółowego przedstawienia propozycji szkolenia i uzyskania wcześniejszej akceptacji KBPN;
  2. przewiduje, że realizację zadań z zakresu profilaktyki w środowisku szkolnym można kontynuować w zależności od aktualnych wytycznych Ministra;
  3. zachowuje terminy składania sprawozdań określone w umowach;
  • wymaga by wszelkie zmiany w harmonogramach i zakresach realizowanych zadań były umieszczane w systemie Trimtab w formie wniosków o aneks do umowy;
  • od Zleceniobiorców wymaga rzetelnej analizy posiadanych zasobów i możliwości przeprowadzenia projektów w zmienionych warunkach, aby nie wpływały one na obniżenie jakości realizowanych zadań oraz, aby spełniały przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem należy kierować zapytania pocztą elektroniczną do kierowników właściwych komórek organizacyjnych.

 

[1] Ograniczenia te na dzień 30. 10. 2020 r. reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii