Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Programy / Projekt ewaluacji programów leczniczych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Projekt ewaluacji programów leczniczych
Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Krajowe Biuro odpowiedzialne jest za opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji usług leczniczych, rehabilitacyjnych i programów ograniczania szkód zdrowotnych.

W tym celu zaproszono do współpracy przedstawicieli placówek leczniczych (ambulatoryjnych, stacjonarnych a także realizujących programy leczenia substytucyjnego).

Efektem zrealizowanych prac było przede wszystkim opracowanie narzędzi - ankiet ewaluacyjnych. Ankiety zostały opracowane na podstawie amerykańskich kwestionariuszy „Maudsley Addiction Profile". Zespół wspólnie zaadoptował to sprawdzone narzędzie do warunków polskich. Za pomocą specjalnie dobranych ankiet pomiar dokonywany jest na początku procesu terapii (pierwszy pomiar), w jego trakcie (pomiar środkowy) a także po ukończeniu programu (trzeci pomiar - na zakończenie leczenia). Uzupełniającym narzędziem jest kwestionariusz percepcji leczenia. /czytaj więcej.../

Innymi efektami wymiernymi realizacji powyższego zadania jest protokołu badania ewaluacyjnego, który opisuje koncepcję, narzędzia badawcze, procedury oraz zasady i harmonogram wdrażania systemu ewaluacji. Na podstawie przesyłanych do Biura ankiet dokonywana jest ich analiza zbiorcza i przedstawiana regularnie na spotkaniach Zespołu. Ze względu na obiektywne trudności, ostateczne opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji zostało opóźnione w czasie.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii