Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Programy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Programy

Krajowe Biuro, działając w ramach określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, realizuje zadania własne związane z poszczególnymi pięcioma obszarami:

  1. profilaktyka
  2. leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja   
   społeczna
  3. ograniczenie podaż
  4. współpraca międzynarodowa
  5. badania i monitoring

Działania te to między innymi:

 • zwiększanie wiedzy personelu pracującego z osobami z problemem narkotykowym,
 • polepszanie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i redukcji szkód,
 • upowszechnianie informacji o bazie pomocowej,
 • implementacja skutecznych programów profilaktycznych,
 • monitorowanie sceny narkotykowej,
 • prowadzenie prac w ramach systemu wczesnego ostrzegania o nowych substancjach.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadań własnych realizuje następujące projekty:

 • Projekt ewaluacji programów leczniczych - mający na celu podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uzależnionym od narkotyków poprzez opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegające na powierzaniu i wspieraniu wykonywania działań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego ds. zdrowia. Dotacje te udzielane są corocznie na zadania ogłaszane w formie otwartego konkursu ofert.

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii