Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji / System rekomendacji w UE
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
System rekomendacji programów w UE
Podnoszenie jakości strategii i programów przeciwdziałania narkomanii jest jednym z priorytetów polityki narkotykowej Unii Europejskiej i znajduje odzwierciedlenie w zapisach Strategii Narkotykowej na lata 2005-2012 oraz Planu Działania w zakresie Narkotyków.

Programy wzorcowe, gromadzone w bazie, prezentowane są w portalu dla profesjonalistów  „Best practice portal" prowadzonym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie (EMCDDA).  Programy wzorcowe spełniają kryteria jakości, dotyczące  przede wszystkim  opracowania programu w oparciu o model logiczny i teorie o potwierdzonej skuteczności w odniesieniu do problemu narkomanii, a także ocenę jakości wdrożenia oraz efektów programu.  W odniesieniu do ewaluacji minimalnym wymaganym standardem jest przeprowadzenie ewaluacji procesu.

Informacje na temat programu są zbierane i prezentowane przy pomocy kwestionariusza. Jest on tak skonstruowany aby można było na jego podstawie odpowiedzieć na pytanie, czy badany program był konstruowany, realizowany i ewaluowany zgodnie z kryteriami dobrej jakości. Ostateczne jego skompletowanie przed umieszczeniem w międzynarodowej bazie danych jest zadaniem krajowego koordynatora programu.

W części kryteria jakości znajdziecie Państwo informację na temat podstawowych pytań zadawanych realizatorom programów. Jeśli możliwe jest uzyskanie informacji na temat zagadnień umieszczonych w skróconej wersji kwestionariusza, program potencjalnie może zostać umieszczony w bazie danych.

Realizatorów programów, które spełniają powyższe kryteria prosimy o kontakt z Anną Radomską, e-mail: anna.radomska@kbpn.gov.pl

Mamy nadzieję, że przy Państwa współpracy uda się upowszechnić na poziomie europejskim informacje o polskich dobrych programach przeciwdziałania narkomanii.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii