Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Standardy i system rekomendacji
Jednym z priorytetowych kierunków działań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest podnoszenie jakości strategii i programów przeciwdziałania narkomanii, w szczególności programów profilaktycznych, wojewódzkich i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz programów leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

Kluczowym działaniem w obszarze profilaktyki narkomanii jest przygotowanie i wdrożenie systemu rekomendacji programów w oparciu o opracowane standardy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego przy uwzględnieniu kryteriów programu Exchange on Drug Demand Reduction Action. Zadanie to zostało podjęte z inicjatywy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W jego realizacji aktywny udział biorą:  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (koordynacja działania), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii