Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / informacja dot miejsca i terminu oraz opłaty egzamin pisemny WIOSNA 2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji wiosna 2020

  I.   MIEJSCE EGZAMINU

Miejsce egzaminu:

CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE

FUNDACJI NOWE HORYZONTY
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl

(22) 559 22 01

link do strony z informacjami o hotelu:

www.centrumkonferencyjne.com.pl

   II.  TERMIN EGZAMINU

Termin egzaminu:

1 sierpnia 2020 roku (sobota)

Egzamin rozpocznie się o godzinie 12:00 lub o 13.00 (informacja o przydziale do grup zostanie przekazana w terminie późniejszym)

Egzamin trwa 80 minut

   III.  KOSZT EGZAMINU

 1. Opłata za pisemny egzamin certyfikujący w sesji WIOSNA 2020 roku wynosi 70 zł. Koszt części ustnej egzaminu zostanie podany bezpośrednio przez egzaminem ustnym.
2. Uczestnicy egzaminu powinni dokonać wpłaty należności za egzamin na konto Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Dereniowa 52/54,

02-776 Warszawa

nr konta: 40 1010 1010 0199 1422 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „egzamin certyfikujący” oraz podać imię
i nazwisko uczestnika egzaminu.

3. Prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 roku włącznie oraz o posiadanie oryginału dowodu wpłaty na egzaminie pisemnym.

4. Uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie wystawia faktur za opłatę egzaminacyjną.

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii