Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja Ministerialna Grupy Pompidou Rady Europy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencja Ministerialna Grupy Pompidou Rady Europy
W dniach 3-4 listopada 2010 r. w Strasburgu odbyła się 15 Konferencja Ministerialna Grupy Pompidou Rady Europy kończąca czterolecie polskiego przewodnictwa w tej organizacji (XI 2007-XI2010). Podczas Konferencji Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjørn Jagland wręczył dyrektorowi Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii medal „Pro Merito”.

W dniach 3-4 listopada 2010 r. w Strasburgu odbyła się 15 Konferencja Ministerialna Grupy Pompidou Rady Europy. Uczestniczyli w niej ministrowie i przedstawiciele państw członkowskich Grupy Pompidou i Rady Europy m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Adam Fronczak, ministrowie państw leżących w basenie Morza Śródziemnego blisko współpracujący z Grupą Pompidou a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych zajmujących się zwalczaniem narkotyków i narkomanii. Rozmawiali oni m.in. na temat aktualnych wyzwań w polityce antynarkotykowej w Europie a także regionach z nią graniczących. Podczas konferencji miała także miejsce uroczystość wręczenia tzw. „European Drug Prevention Prize 2010”. Zwycięskie projekty pochodziły z Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Była to już czwarta edycja konkursu organizowanego przez Grupę Pompidou od 2004 r.

Konferencja ta miała szczególne znaczenie dla Polski z dwóch powodów. Pierwszym z nich był fakt, iż kończyła ona czterolecie polskiego przewodnictwa w Grupie Pompidou (XI 2007-XI2010). Przez kolejne cztery lata obowiązki prezydencji Grupy pełnić będzie Francja. Drugim było przyznanie przez Sekretarza Generalnego Rady Europy medalu „Pro Merito” dla Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, instytucji odpowiedzialnej za realizację obowiązków polskiej prezydencji Grupy Pompidou w okresie 2007-2010. Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjørn Jagland wręczając medal Piotrowi Jabłońskiego pochwalił jego działania na rzecz umacniania pozycji Grupy Pompidou w Europie a także po za jej granicami (region Morza Śródziemnego) ponadto Jagland zaznaczył, że dyrektor Jabłoński w swych działaniach stawiał zawsze na pierwszym miejscu poszanowanie praw człowieka, które od momentu powstania Rady Europy tj. od 1949 r. stanowią dla niej wartość najwyższą.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii