Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Publikacje
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Publikacje
W niniejszym dziale znajdą Państwo publikacje, które wydane zostały ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zapraszamy do lektury."Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień behawioralnych - III edycja

Kategoria: populacja ogólna

Trzecia edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
UWAGA! Każdą instytucję, udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, ktora chciałaby zostać dopisana do bazy oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, ktora chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o przesłanie danych z zachowaniem schematu zawartego w Informatorze na e-mail hazard@kbpn.gov.pl

___________________________________________________________________________________


"Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób."

Kategoria: dla profesjonalistów, dla psychologów, pedagogów, studentów kieunków majacych zastosowanie w ochronie zdrowia.

Monografia poświecona problematyce funkcjonalnego/normatywnego i dysfunkcjonalnego/ problemowego użytkowania przez młodzież szkolną technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza sieci społecznosciowych i kreowania za ich pomocą własnego wizerunku, udostepniania strumienia danych tożsamościowych oraz zaspakajania potrzeb rozwojowych i realizacji zadań przypadających na okres wczesnej dorosłości. Książka odwołuje się do wiedzy naukowej odnoszącej się do najnowszych terorii dotyczących rozwoju człowieka jak również do wyników licznych metaanaliz badań dotyczacych technologii cyfrowych i i ch zwiazku z publikowaniem informacji tożsamościowych przez młode osoby. Zaprezentowane zostały w niej wyniki badań przeprowdzonych przez autorkę w latach 2017-2018 nad diagnozą i opisem zjawiska lifestreamingu oraz diagnozą statusów i stylów tożsamości badanej młodzieży, a także analizą zwiazków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznosciowych przez młodzież. 

Publikacja zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

___________________________________________________________________________________

     

"Zastosowanie elementów terapii dialektyczno-behawioralnej i terapii schematów w profilaktyce uzależnień behawioralnych""Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osonami uzaleznionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień""Elementy pracy psychologicznej z osobami uzaleznionymi behawioralnie na przykładzie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce lekarskiej"

Kategoria: dla profilaktyków
, terapeutów uzależnień, lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie ich z przykładami konkretnych zastosowań TS i DBT w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów na co dzień stosujących ww. metody pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Dzięki czemu odbiorcy poznają też bardzo szerokie możliwości stosowania TS i DBT zarówno w profilaktyce, jaki i leczeniu konkretnych form uzależnień behawioralnych

___________________________________________________________________________________"Profilaktyka uzaleznienia od hazardu oparta na dowodach naukowych."

Kategoria: dla profilaktyków

Publikacja adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy a takze do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii. Publikacja skłąda się z dwóch częsci: Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu; Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych.
___________________________________________________________________________________"Zaburzenia grania w gry internetowe. Teoria, Diagnoza, Leczenie, Profilaktyka"

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Daniela Kinga i Paula Delfabbro.  Została napisana dla szerokiego grona badaczy i klinicystów, w tym czytelników na poziomie akademickim i bardziej zaawansowanym. Tekst ten przeznaczony jest również dla innych czytelników, w tym dla pracowników służby zdrowia, decydentów politycznych, branży gier komputerowych, nauczycieli, rodziców, uczniów, a nawet samych graczy. 
Książka zwraca uwagę na ciągłą ewolucję gier i związanego z tym myślenia o IGD. Celem autorów jest przedstawienie " szerokiego spojrzenia" na tę dziedzinę - poprzez krytyczne podsumowanie przeszłego i obecnego statusu IGD, jego rozwoju oraz jego przyszłych kierunków i wyzwań.
Publikacja łączy teorię i debatę z praktycznymi i klinicznymi zastosowaniami.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.
___________________________________________________________________________________


"Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla lekarzy""Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla profilaktyków""Podejście integrujące terapię poznawczo‑behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla terapeutów"

Kategoria: dla profilaktyków, terapeutów uzależnień, lekarzy

Trzytomowa publikacja, której celem jest zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych wśród realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy poprzez zapoznanie z przykładami konkretnych zastosowań TPB i DM w praktyce zawodowej oraz z wynikami doświadczeń specjalistów stosujących TPB i Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. 
___________________________________________________________________________________
"Dziecko w świecie gier komputerowych. Poradnik dla rodziców"

Kategoria: dla rodziców

Poradnik autorstwa Stevena Dupona, dyrektora Instytutu Gier w Melbourne w Australii, eksperta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniu wpływu gier komputerowych na rozwój dzieci. Informacje przedstawione w poradniku zostały przetłumaczone na język polski oraz zaadaptowane do polskich realiów, aby umożliwić skuteczne czerpanie z nich wiedzy. Poradnik zawiera wiele wskazówek, instrukcji oraz rekomendacji na temat kroków, jakie należałoby podjąć w celu zapobieżenia problemom związanym z graniem w gry przez dorastające dzieci oraz ograniczenia ich skutków. Przewodnik zawiera również informacje na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko wykazuje objawy problematycznego zachowania wywołanego graniem.

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

___________________________________________________________________________________
"Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych"


Kategoria: dla profesjonalistów, populacja ogólna

Publikacja autorstwa Katherine Schreiber i Heather A. Hausenblas w której analizie poddane zostało uzaleznienie od ćwiczeń. Publikacja łączy badania oparte na naukowych dowodach i osobiste historie życia, które wyjaśniają konsekwencje, jakie zbyt intensywne ćwiczenia mogą mieć dla ciała, umysłu i życia społecznego danej osoby. Opisane sa tu rownież interakcie między uzależnieniem od ćwiczeń a współwystępującymi zaburzeniami, jak np. zaburzeniem odżywiania się. 

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

___________________________________________________________________________________"Jak rozumieć i leczyć uzaleznienie od seksu i pornografii. Kompleksowy przewodnik dla klinicystów i terapeutów uzaleznień"

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Pauli Hall  poświęcona kompulsywnym zachowaniom seksualnym, zawierająca analizę badań oraz opis modelu C.H.O.I.C.E, jako praktycznego modelu pozytywnej seksualnosci, łączącego w sobie podejścia CBT, ACT i psychodynamiczne. 

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

___________________________________________________________________________________
"Nałogi behawioralne. Kryteria diagnostyczne, badania naukowe i terapia"

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja autorstwa Kennetha Paula Rosenberga i Laury Curtis Feder, poświęcona kryteriom stosowanym do określenia nałogów, przedstawia dowody pozwalające na identyfikację różnych zachowań rozumiaych jako nałogi a także opisuje oparte na dowodach leczenie każdego z nich.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.

___________________________________________________________________________________

inf

"Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych" 

Kategoria: populacja ogólna

Druga edycja Informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzaleznień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
UWAGA! Każdą instytucję, udzielającą pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi, ktora chciałaby zostać dopisana do bazy oraz każdą instytucję już wpisaną do bazy, ktora chciałaby zaktualizować swoje dane, prosimy o przesłanie danych z zachowaniem schematu zawartego w Informatorze na e-mail hazard@kbpn.gov.pl
_____________________________________________________________________________________

okładka_hazardzistki

Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja dotycząca problemu hazardu wśród kobiet, napisana przez międzynarodowe ekspertki, posiadające doświadczenie w pracy z pacjentkami, których dotknął ten problem.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.
___________________________________________________________________________________

okładka

"E-uzależnienia. teoria, profilaktyka, terapia"

Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja autorstwa Magdaleny Rowickiej podejmująca kompleksowo tematykę związaną z problemowym korzystaniem z komputera i sieci.
_______________________________________________________________________________________
kimberly_okładka

"Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców"
Kategoria: dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży

Poradnik autorstwa dr Kimberly S. Young, ekspertki w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowań w sieci, zawierający wiele przydatnych wskazówek, porad oraz instrukcji dla rodziców na temat racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii.
_______________________________________________________________________________________

Uzależnienia technologiczna wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia - wybrane zagadnienia
,,Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia - wybrane zagadnienia"

Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja opracowana przez dr Ewę Krzyżak-Szymańską odwołuje się do nałogowego używania przez młode pokolenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza internetu oraz telefonu komórkowego. Dodatkowo publikacja zawiera scenariusze zajęć profilaktycznych, stanowiących zbiór materialów metodycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
_____________________________________________________________________________________

Patrick Carnes, Kenneth M. Adams - UZALEŻNIENIE OD SEKSU przewodnik dla klinicystów
,,Uzależnienie od seksu. Przewodnik dla klinicystów"

Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja autorstwa Dr Patrick J. Carnes, Dr Kenneth M. Adams poświęcona tematowi postępowania klinicznego w przypadku uzależnienia od seksu

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.
____________________________________________________________________________________

pracoholizm

"Kiedy praca szkodzi? Wskazówki dla teraputów pracujących z osobami nadmiernie angażujacych się w pracę."

Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja autorstwa Diany Malinowskiej, prezentująca spectrum zagadnień zwiazanych z pracoholizmem.

_______________________________________________________________________________________

zakupoholizm
"Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach. Skuyeczne sposoby radzenia sobie z nałogiem robienia zakupów"

Kategoria: dla profesjonalistów; osoby z problemem zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy
Publikacja Terrence Shulmana, specjalizującego się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy.  Publikacja zawiera zarówno historie osób będących zakupoholikami, analizę zjawiska, a także ćwiczenia wspierające w  uwalnianiu się od nadmiernego robienia zakupów.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej. _______________________________________________________________________________________

internet

"Uzależnienie od Internetu. Profilaktyka, diagnoza, terapia. Poradnik dla terapeutów i lekarzy"

Kategoria: dla profesjonalistów
Książka autorstwa dr Kimberly Young oraz dr Cristiano Nabuco De Abreu, przyblizająca wiedzę na temat uzaleznienia od Internetu.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej. _______________________________________________________________________________________

,,Uzależnienie od pracy teoria - diagnoza - psychoterapia
,,Uzależnienie od pracy teoria - diagnoza - psychoterapia"

Kategoria: dla profesjonalistów
Książka zawiera prezentację najistotniejszych dokonań Autorki w zakresie konceptualizacji uzależnienia od pracy oraz autorskiego projektu psychoterapii uzależnienia od pracy.
______________________________________________________________________________________

                                                    Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków                                                      
Jak chronić dziecko przed nałogowymi  Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków zachowaniami? Poradnik dla rodziców     

Kategoria: dla dzieci i rodziców 
Broszury adresowane są do dzieci w wieku 6 lat oraz ich rodziców i zawierają informacje na temat trzech wybranych nałogów behawioralnych: nadużywania nowych mediów, nieracjonalnych zakupów i nadmiernego jedzenia. Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wskazówkom, jak w codziennym życiu przeciwdziałać ryzyku nałogowych zachowań poprzez zabawę.

___________________________________________________________________________

IPIN

"Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne"

Kategoria: dla profesjonalistów
Książka adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, a jej celem jest przybliżenie problematyki złożoności i niejednoznaczności tak zwanych nałogów behawioralnych oraz stanu wiedzy na ich temat, a także wynikających stąd implikacji praktycznych. Publikacja pod redakcją dr Bogusława Habrata została wydana w roku 2016.
______________________________________________________________________________________

foto przykuci

"Przykuci do Biurka: Poradnik dla pracoholików, ich małżonków i dzieci oraz terapeutów uzależnień"
Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja o oryginalnym tytule "Chained to the Desk: A Guidebook For Workahlics, Their Partners and The Clinicians Who Treat Them" autorstwa Roberta Ladoucera i Stelli Lachance odwołuje sie do problemu uzależnienia od pracy jako wszechobecnego problemu.
Publikacja dostarcza wglądu w problem uzaleznienia od pracy, odosząc się do klinicznych, empirycznych opartych na studium przypadku badań.

Publikacja nie jest dostępna w wersji elektronicznej.
______________________________________________________________________________________

foto przykuci

"Program terapii poznawczo-behawioralnej hazardu problemowego: Podręcznik terapeuty"

Kategoria: dla profesjonalistów
Publikacja o oryginalnym tytule "A Cognitive Behavioural Therapy Programme for Problem Gamblng" autorstwa Tian Po Oei oraz dr Namrata Raylu jest podręcznikiem przeznaczonym dla terapeutów badź lekarzy, którzy prowadzą terapię osób doswiadczających problemów związanych z uprawianiem hazardu. Podręcznik stanowi praktyczna informację pomagającą zrozumieć sposób rozwijania i utrzymywania sę problematycznego hazardu. Zawiera szereg strategii majacych na celu zmianę dysfunkcyjnych zachować zwiazanych z uprawianiem hazardu i innych współwystępujących problemów.
_____________________________________________________________________________________

UKW_zaangażowanie okładka

"Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej"
Kategoria: dla profesjonalistów

Książka ma dostarczyć Czytelnikom ogólnej wiedzy o zagrożeniach grą hazardową,przybliżyć jej specyfikę, możliwe sposoby pomiaru hazardu oraz identyfikacji towarzyszących im czynników ryzyka i czynników chroniących, jak również wskazać sposoby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży nadmiernie zaangażowanej w gry hazardowe. Adresowana jest do naukowców i praktyków zainteresowanych zjawiskiem uzależnień behawioralnych, tj. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów i psychologów szkolnych, młodzieży akademickiej kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych, a także do rodziców i opiekunów dorastających dzieci.
_____________________________________________________________________________________

UKW_Uzaleznienia

"Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia"
Kategoria: dla profesjonalistów

Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, tj. agresja i przemoc elektroniczna, problemowe korzystanie z mediów: Internetu, zwłaszcza sieci społecznościowych, telefonu komórkowego oraz hazard.
______________________________________________________________________________________

okładka_przegląd_badań

"Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań"
Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja „Hazard i inne uzależnia behawioralne: doniesienia z badań” pod redakcją profesor Iwony Niewiadomskiej zawiera interdyscyplinarny przegląd badań w większości współfinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Książa przeznaczona jest dla terapeutów, profilaktyków, badaczy z zakresu nauk społecznych, ale także innych osób zainteresowanych kwestią uzależnień czynnościowych. Daje tym samym możliwość do zapoznania się z rezultatami najnowszych prac badawczych licznego grona polskich specjalistów.
______________________________________________________________________________________

okładkaZdziarski

"Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami."
Kategoria: populacja ogólna

Publikacja jest zbiorem wywiadów ze specjalistami zajmującymi się problematyką uzależnień. Tematami rozmów z ekspertami są uzależnienia od komputera, sieci, telefonu, telewizji i gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży. Książka adresowana jest do osób, które nie zajmują się profesjonalnie leczeniem uzależnień lecz mają styczność z dziećmi i młodzieżą borykającą się z różnorodnymi trudnościami. Z rozmów na temat nowych uzależnień można dowiedzieć się jak rozpoznać pierwsze sygnały, jak sobie radzić z problemem i gdzie szukać pomocy a także jak zapobiegać uzależnieniom od czynności. Zawartość publikacji będzie pomocna zarówno dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i dla nauczycieli, wychowawców czy rodziców.
______________________________________________________________________________________

uzależnienia behawioralne okładka

"Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia"
Kategoria: dla profesjonalistów

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m.in. od hazardu, gier on-line, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach). Sposób narracji i zakres tematyczny pozwalają na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych
i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
______________________________________________________________________________________
dialog motyw okładka
"Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie" 
Kategoria: dla profesjonalistów

Prezentowana książka adresowana jest do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat możliwości zastosowania dialogu motywującego, jako skutecznej i potwierdzonej naukowo metody w obszarze uzależnień behawioralnych, zarówno w profilaktyce, jak i terapii. Niewątpliwie dużym atutem publikacji są jej autorzy. Poza Williamem R. Millerem, twórcą dialogu motywującego, redaktorkom naukowym udało się zaprosić do współpracy przy pisaniu podręcznika wielu światowej sławy ekspertów z obszaru dialogu motywującego i uzależnień.
______________________________________________________________________________________


    bhp_foto        milosc_foto           profilaktyka_foto
     BHP Użytkownika                 Miłość                                     Profilaktyka uzaleznień
    mediów elektronicznych            a elektroniczna fascyncja            behawioralnych

Kategoria: młodzież szkolna; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.
Trzy broszury o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Dwia podręczniki skierowane są do młodzieży szkolnej, zaś jeden do specjalistów pracujących z młodzieżą. Materiał zaktualizowany.
 ______________________________________________________________________________________

            Rysia_foto                                  Kreatywna profilaktyka
      Rysia i Tolek na Cyberzachodzie.           Kreatywna Profilaktyka dla najmłodszych.
                                                                               
Kategoria: dzieci uczące się w klasach "0"; specjaliści prowadzący zajecia profilaktyczne.
Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologow i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzalezień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzaleznień behawioralnych dzieci z klas "0". Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach "0" oraz publikacji pn. "Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć", skierowanej do specjalistów prowadzących zajecia profilaktyczne w klasach "0" .
_____________________________________________________________________________________

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych:

dzieci_hazard       dzieci_komp_foto       dzieci_uzale_foto
  Nałogowy Hazard          Nadużywanie Komputera      Uzależnienia behawioralne

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

                 młodzież_hazard_foto          mlodziez_inter_foto       
                        Nałogowy Hazard                    Bezpiecznie w Internecie

                 młodz_jedz_foto          mlodz_jedze_foto
              Kompulsywne objadanie się                Kompulsywne kupowanie


Kompendium wiedzy dla rodziców:

                 doro_uzale_foto          2dor_uzal_foto
                   Uzaleznienia behawioralne             Uzależnienia behawioralne
                  Rodzaje oraz skala zjawiska               Przyczyny uzaleznień,
                  Sygnały ostrzegawcze i skutki          Sposoby zaradcze i pomoc

W ramach projektu pn. „Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” opracowano 9 broszur edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat (uczniowie szkół podstawowych); młodzieży w wieku 15-19 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz rodziców. Głównym celem wydanych materiałów jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków uzależnień behawioralnych oraz czynników chroniących przed nałogowymi zachowaniami wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
Kategoria: uczniowie szkół podstawowych; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; rodzice.
______________________________________________________________________________________

          hazard_foto   jedzenie_foto  praca_foto
                Gdy HAZARD staje                Gdy JEDZENIE staje          Gdy PRACA staje
                  się problemem.                    się problemem.                się problemem.
 

                            zakupy_foto        foto_seksoholizm
                                  Gdy ZAKUPY stają                      Gdy SEKS staje             
                                    się problemem.                        się problemem.               

Seria 5 broszur infromacyjno-edukacyjnych, poświęconych poszczególnym zachowaniom ryzykownym.
Kategoria: populacja ogólna
______________________________________________________________________________________

 hazard_foto         internet_foto           rodzice_foto
  HAZARD? Nie, dziękuję!       Internet i Komputer.            Przewodnik dla Rodziców.
                                            
Kategoria: populacja ogólna
Seria 3 broszur infromacyjno-edukacyjnych, z których dwie: "Hazard? Nie, dziękuję!" oraz "Internet i Komputer. Instrukcja bezpiecznej obsługi", adresowane są  do młodzieży. Trzecia broszura powstała z myślą o rodzicach, którzy znajdą w niej zarówno podstawowe informacje na temat  problematyki związanej z grami hazardowymi i nadużywaniem internetu przez dzieci i młodzież, jak również wskazówki postępowania w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka niepokojących sygnałów, mogących sugerować problem z uzaleznieniem.
______________________________________________________________________________________


Kategoria: dla profesjonalistów
Wszystkie numery Serwisu znajdziecie Państwo pod adresem https://siu.praesterno.pl/numer

 
______________________________________________________________________________________
remedium_foto

Kategoria: dla profesjonalistów
Zachęcamy do odwiedzenia strony
http://www.remedium-psychologia.pl/
_____________________________________________________________________________________
Świat Problemów_foto
Kategoria: dla profesjonalistów
Zachecamy do odwiedzenia strony http://www.swiatproblemow.pl/

____________________________________________________________________________________
fdn_foto

"Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież"
Kategoria: populacja ogólna

Publikacja mająca na celu przybliżenie problematyki zjawiska, jakim jest uzależnienie od Internetu.
_____________________________________________________________________________________

zdjecie okładka

"Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej"
Kategoria: dla profesjonalistów

Publikacja adresowana głównie do lekarzy, zostala opracowana przez Stowarzyszenie Młody Lekarz w 2013 roku.
______________________________________________________________________________________Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
Kategoria: populacja ogólna

Pierwsza edycja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, która została opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA w 2013 roku.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii