Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Pomoc / Baza placówek / Aktualizuj
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
AKTUALIZUJ Z NAMI BAZĘ PLACÓWEK
Ze względu na specyfikę, jaką charakteryzują się dynamiczne bazy danych on-line Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w myśl zapewnienia poprawnych i kompletnych danych o placówkach udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dla osób poszukujących pomocy dla siebie i swoich bliskich – zwraca się z prośbą do wszystkich gości naszego Serwisu o przesyłanie informacji na temat braków, nieaktualnych lub błędnych informacji w bazie. Krajowe Biuro dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość upowszechnianych informacji zamieszczonych w bazie placówek.

Jesteś gościem serwisu? - prześlij aktualną informację

W przypadku odnalezienia nieaktualnych lub błędnych danych w bazie placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym  prosimy o informacje zwrotne na adres administratora bazy (kbpn@kbpn.gov.pl  z dopiskiem: Administrator bazy placówek - wraz opisem problemu i podaniem nazwy placówki, jakiej problem dotyczy).

Jesteś kierownikiem placówki? - prześlij aktualną informację

W przypadku, gdy nieaktualne lub błędne dane zostaną odnalezione w bazie placówek udzielających pomoc osobom z problemem narkotykowym przez osobę zatrudnioną w placówce lub przez osobę kierującą placówką prosimy, aby:

  1. Ściągnąć, wydrukować i wypełnić kwestionariusz aktualizacyjny - pobierz zip
  2. Podpisać przez osobę upoważnioną i przesłać wydrukowany i wypełniony kwestionariusz w zakresie dotyczącym danego typu placówki - drogą pocztową na adres Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
  3. Przesłać elektroniczną wersję na adres administratora bazy kbpn@kbpn.gov.pl z dopiskiem: Administrator bazy placówek.
Powyższa procedura dotyczy także wszystkich placówek, które nie zostały uwzględnione w bazie, a chciałyby ubiegać się o zamieszczenie danych.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii