Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Metody i strategie / Specyficzne grupy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Specyficzne grupy
Leczenie osób uzależnionych od narkotyków jest procesem długotrwałym, wymagającym działań zintegrowanych, często wykraczających poza samo leczenie uzależnień.

Oferta lecznicza powinna być więc zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i możliwości pacjentów. Niezbędne jest tworzenie szerszego dostępu do, pozostających na niewystarczającym poziomie, świadczeń kierowanych do specyficznych grup odbiorców, w tym: dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób z tzw. „podwójną diagnozą".

Zgodnie z danymi zawartymi w informatorze „Narkomania 2009" (stan na dzień 1 kwietnia 2010r.), na  terenie Polski funkcjonowały 23 ośrodki stacjonarne przyjmujące matki uzależnione z dziećmi,  33 ośrodki stacjonarne przyjmujące dzieci i młodzież oraz 19 placówek stacjonarnych przyjmujących pacjentów z podwójną diagnozą.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż grupy te ze względu na swoją specyfikę potrzebują oddziaływań, prowadzonych w odmienny sposób.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii