Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Metody i strategie / Postrehabilitacja
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Postrehabilitacja
Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie leczenia, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.

Realizowane są głównie poprzez zajęcia zapewniające wsparcie psychologiczne, terapię podtrzymującą (np. w ramach grup zapobiegania nawrotom), naukę usamodzielniania się (nauka zawodu, uzupełnianie braków w wykształceniu itp.). Działania te realizowane są  w  hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2003.122.1143) obliguje jednostki samorządu terytorialnego i ośrodki pomocy społecznej, w ramach strategii integracji i polityki społecznej, do realizacji programów ukierunkowanych na reintegrację społeczną osób uzależnionych. Niestety, ofertę postrehabilitacyjną dla osób po ukończonym pełnym programie terapii można określić jako niedostateczną - istnieje zbyt mała liczba mieszkań readaptacyjnych oraz hosteli.

Programy postrehabilitacyjne realizowane są ze środków przyznawanych przez Urzędy Gmin, Urzędy Marszałkowskie, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje także możliwość uzyskiwania środków finansowych z Europejskich Funduszy Społecznych (np. kursy zawodowe) oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wykaz programów, które uzyskały dotację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii