Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Metody i strategie / Metody psychospołeczne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Metody psychospołeczne
Istnieje wiele metod psychospołecznych stosowanych w terapii. Między innymi są to: społeczność terapeutyczna, psychoterapia behawioralno – poznawcza, model 12 kroków, zarządzanie przypadkiem czy ruchy samopomocowe.

W przypadku leczenia uzależnień metodą powszechnie stosowaną jest praca grupowa. Przy czym, nie ma jednego zestawu reguł pracy z grupą. Terapeuta uwzględnia tu interakcje jakie zachodzą między pacjentami w grupie, a nie tylko w ich relacjach z terapeutą.

Uczestnicy grupy przejawiają tendencję do wchodzenia w związki podobne do tych, jakie  utrzymują z ludźmi spoza grupy, a zwłaszcza do tych wyniesionych z rodziny. Niektóre metody psychospołeczne np. metoda społeczności terapeutycznej, wykorzystują dynamikę grupy do wywoływania pożądanych zmian u poszczególnych pacjentów.

Skuteczność metod psychospołecznych

W zależności od wybranej metody, wywoływanie pożądanych zmian u pacjenta możliwe jest dzięki wytworzeniu poczucia przynależności do grupy, której członkowie mają podobny cel jakim jest wyleczenie się, wejściu w interakcje z innymi i obserwowanie jak powstają problemy czy konflikty, doświadczeniom korektywnycm do posiadanych przez pacjenta doświadczeń emocjonalnych, zorientowaniu się pacjenta co do swojej roli w relacjach z otoczeniem oraz otrzymaniu wiedzy i informacji niezbędnych do uzyskania pożądanej zmiany.

 

Literatura dodatkowa:

J. Strelau, Psychologia Podręcznik Akademicki, tom 3: „Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej"

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii