Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Kodeks etyki terapeuty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień
Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska terapeutów dotyczące zwiększenia kontroli nad przestrzeganiem zasad etycznych przez pracowników systemu pomocy osobom używającym substancji odurzających.

Opracowania Kodeksu podjął się Zespół Ekspertów przy współpracy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którego celem stało się  opracowanie zbioru zasad, określających  standardy postępowania terapeuty, a także –  zasad działania Komisji ds. Etyki.

Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień i  Regulamin Pracy Komisji ds. Etyki zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem nr 8/2007 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 14 września 2007 roku i następnie zmienione Zarządzeniem  nr 12/2012 z dnia 11 maja 2012 roku.

Kodeks nie  stanowi prawa powszechnie obowiązującego, jednak zgoda terapeuty na umieszczenie na liście osób przestrzegających zasad Kodeksu zobowiązuje go do stosowania się do standardów w nim zawartych. Oznacza to również, iż terapeuta, w przypadku skarg i zażaleń na niego wniesionych, dobrowolnie wyraża zgodę na działania Komisji ds. Etyki, zmierzające do ich wyjaśnienia. Zadaniem bowiem Komisji jest nie tylko ochrona pacjentów, ale również obrona terapeutów przed nieuzasadnionymi zarzutami i pomówieniami.

Obecnie funkcjonująca Komisja ds. Etyki powołana została Zarządzeniem nr 17/2015 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W jej skład wchodzą:

  • Janusz Strzelecki – Przewodniczący Komisji,
  • Magdalena Kotyza - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Adam Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Krzysztof Czekaj,
  • Tomasz Harasimowicz,
  • Adam Kasprzyk,
  • Małgorzata Kowalcze,
  • Małgorzata Polecińska.

Propagowanie Kodeksu Etyki wydaje się istotne z punktu widzenia jakości udzielanych świadczeń. Rzetelne i profesjonalne udzielanie pomocy osobom z problemem narkotykowym daje świadectwo zarówno o terapeucie i jego warsztacie, jak również przekłada się na spostrzeganie przez społeczeństwo całego systemu opieki nad osobami uzależnionymi. Dobro pacjenta powinno stanowić cel nadrzędny każdego terapeuty.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień oraz Regulaminem Pracy Komisji ds. Etyki. Mamy nadzieję, że powyższe informacje skłonią Państwa do podpisania Oświadczenia w sprawie zgody na umieszczenie danych osobowych na liście terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień, do czego serdecznie zachęcamy.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Komisji dostępne są na stronie www.kodeksetyki.pl

 

Adres korespondencyjny:

Komisja ds. Etyki
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

komisja.ds.etyki@kbpn.gov.pl

 
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii