Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji / Ewaluacja
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ewaluacja
Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązane jest do upowszechniania wiedzy na temat standardów programów przeciwdziałania narkomanii oraz metod ich ewaluacji.

Ewaluacja jest zatem jednym z kluczowych obszarów zainteresowania zarówno Krajowego Biura, jak i wszystkich podmiotów realizujących programy przeciwdziałania narkomanii, które mają na uwadze podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych przez siebie działań.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, ewaluacja to ocena wartości programu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje. Ewaluacja służy m.in.: określeniu faktycznych efektów programu oraz czynników, jakie przyczyniły się do ich uzyskania, pozwala zdobyć informacje na temat wpływu programu na rozwiązanie problemów społecznych występujących w danej społeczności oraz błędów i nieprawidłowości, jakie wystąpiły podczas realizacji programu, a tym samym umożliwia modyfikacje programu tak, aby w pełni odpowiadał na potrzeby i możliwości odbiorców czy daną sytuację społeczną.

Ewaluacja może być wewnętrzna,  tj. prowadzona przez osoby uczestniczące w realizacji programu bądź zewnętrzna - prowadzona przez osoby niezaangażowane w tworzenie i realizację programu.

Ewaluacja może być realizowana zarówno podczas trwania ewaluowanego programu i wtedy ma wspomagać jego realizację poprzez bieżącą analizę danych i wprowadzanie ewentualnych korekt (ewaluacja formatywna), jak i po zakończeniu programu koncentrując się na analizie rezultatów lub skutków projektu (ewaluacja konkluzywna). Rodzaj ewaluacji oraz narzędzi i metod wykorzystywanych podczas ewaluacji powinien być dostosowany do specyfiki ewaluowanego programu.

Mając świadomość jak istotna jest ewaluacja dla efektywności i skuteczności programu oraz ciągle niewystarczającej dostępności do szkoleń i materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat ewaluacji, Krajowe Biuro od kilku lat organizuje szkolenia w zakresie ewaluacji programów przeciwdziałania narkomanii skierowane do autorów i realizatorów programów.

Chcemy również, aby nasza strona internetowa była miejscem gdzie znajdą Państwo informacje na temat ewaluacji, narzędzi ewaluacyjnych oraz linki do stron polskich i zagranicznych, na których można znaleźć informacje na ww. temat.

Mamy nadzieję, że upowszechnianie wiedzy na temat ewaluacji oraz wykorzystywanie jej w praktyce tak, aby ewaluacja była stałym elementem każdego programu znajdzie się w polu zainteresowania nie tylko Krajowego Biura, ale także wszystkich osób i podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi materiałami:

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii