Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Programy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Programy
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Krajowe Biuro, działając w ramach określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii , realizuje zadania własne w obszarach:

Obszar 1: profilaktyka

Obszar 2: leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna

Obszar 3: ograniczenie podaży

Obszar 4: współpraca międzynarodowa:

Obszar 5: badania i monitoring

Działania te mają na celu:

  • pogłębianie wiedzy personelu pracującego z osobami z problemem narkotykowym,
  • polepszanie jakości postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i redukcji szkód,
  • upowszechnianie informacji o bazie pomocowej,
  • implementację skutecznych programów profilaktycznych,
  • monitorowanie sceny narkotykowej,
  • prowadzenie prac w ramach systemu wczesnego ostrzegania o nowych substancjach.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadań własnych realizuje następujące projekty profilaktyczne:

  • FreD goes net   - międzynarodowy projekt mający na celu upowszechnienie programu profilaktyki selektywnej skierowanego do młodzieży używającej narkotyków. 

Krajowe Biuro wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegające na powierzaniu i wspieraniu wykonywania działań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego ds. zdrowia. Dotacje udzielane są corocznie na zadania ogłaszane w formie otwartego konkursu ofert.

Opis programów zleconych przez Krajowe Biuro znajduje się  w zakładce „Programy dotowane".

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii