Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2017 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2017

Dnia 7 października 2017 roku odbyła się część pisemna egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny wraz z ilością uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, a dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 20 listopada 2017 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU PISEMNEGO W SESJI JESIEŃ 2017 ROKU:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres

egzaminu

Podmiot

szkolący

Liczba

punktów

1

BANASZAK MARIA

SPECJALISTA

IPZ

95

2

BĄK RENATA

SPECJALISTA

IEIT

93

3

BIJOK JOANNA

SPECJALISTA

PTZN

99

4

BOBROWICZ AGATA

SPECJALISTA

TRR

90

5

DROBISZEWSKA ALICJA

SPECJALISTA

PFST

88

6

DURA ANITA

SPECJALISTA

IPZ

83

7

GRABOWSKA MAŁGORZATA

SPECJALISTA

IEIT

90

8

GRZELAK PAULINA

SPECJALISTA

PFST

87

9

JANKOWSKA MARITA

SPECJALISTA

PFST

91

10

KACZKOWSKI ZDZISŁAW

SPECJALISTA

PFST

90

11

KACZMAREK-GĄSIOR AGATA

SPECJALISTA

PFST

92

12

KAŃDUŁA ALEKSANDRA

SPECJALISTA

PFST

91

13

KARNOWSKA WIOLETTA ELŻBIETA

SPECJALISTA

PFST

91

14

KAROLEWSKA IZABELA

SPECJALISTA

PFST

89

15

KAŹMIEROWSKI KRZYSZTOF

SPECJALISTA

IEIT

85

16

KOBIERSKA ANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

17

KRYTOWSKA EWA

SPECJALISTA

PTZN

82

18

KUCIŃSKA KAROLINA

SPECJALISTA

IPZ

92

19

KUJAWA LUCYNA

SPECJALISTA

PFST

89

20

KURPISZ TADEUSZ

SPECJALISTA

PFST

85

21

KUŹNIAK-ANTOSZ ANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

97

22

KWIATKOWSKA AGNIESZKA

SPECJALISTA

TRR

87

23

LESZCZYŃSKA MAGDALENA

SPECJALISTA

IPZ

89

24

LORENZ KATARZYNA

SPECJALISTA

TRR

89

25

ŁĄCKA IZABELA  ANNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

26

MENDOŃ KATARZYNA

SPECJALISTA

NATANAELUM

95

27

MOSZKOWICZ PAULINA

SPECJALISTA

PFST

95

28

NIEDŹWIADEK MONIKA

SPECJALISTA

NATANAELUM

83

29

NOWAK KATARZYNA

SPECJALISTA

IEIT

98

30

NOWOTNIK KATARZYNA

INSTRUKTOR

IPZ

84

31

OSTROWSKA PAULINA

SPECJALISTA

PFST

90

32

OSYPOWA TETIANA

SPECJALISTA

IPZ

87

33

PAZDERSKA ANNA

SPECJALISTA

TRR

84

34

PRZYBYŁA JAKUB

INSTRUKTOR

PTZN

74

35

SŁAWIŃSKA KAROLINA

SPECJALISTA

IEIT

96

36

SŁAWSKA PATRYCJA

SPECJALISTA

NATANAELUM

85

37

SOBUŚ KAROLINA

SPECJALISTA

IPZ

88

38

SPAŁA KRZYSZTOF

SPECJALISTA

IEIT

84

39

SPOLSKA WERONIKA

SPECJALISTA

IPZ

84

40

TWIERDZIAŃSKA ANNA

SPECJALISTA

IPZ

90

41

URBAŃCZYK KATARZYNA

INSTRUKTOR

PTZN

89

42

WAJDA PAULINA DOROTA

SPECJALISTA

IPZ

86

43

WALCZAK ARLETTA

SPECJALISTA

PFST

96

44

WAŻNY JOANNA

SPECJALISTA

PFST

90

45

WERNER PAWEŁ

SPECJALISTA

PTZN

82

46

WOJSIAT JUSTYNA

SPECJALISTA

PFST

82

47

WOJTKO DARIUSZ

SPECJALISTA

IEIT

82

48

WÓJCIK RAFAŁ

SPECJALISTA

PTZN

92

49

WRÓBEL PIOTR

SPECJALISTA

PFST

86

50

ZAKRZEWSKA JOANNA

SPECJALISTA

IEIT

90

51

ZAPAŁA EWELINA

SPECJALISTA

NATANAELUM

92

52

ZGODA JUSTYNA

SPECJALISTA

PFST

96

53

ŻUK JOANNA

SPECJALISTA

PFST

84

54

ŻYLIŃSKA KATARZYNA

SPECJALISTA

IPZ

111

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2018 r.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje, że opłata za część ustną egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2017 roku wynosi 280 zł. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin pisemny oraz te, które w ramach poprawki przystępują tylko do części ustnej egzaminu są zobowiązane do dokonania wpłaty należności za egzamin ustny do dnia 6 listopada 2017 r. na konto Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

nr konta: 53 1010 1010 0199 1413 9130 2000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „egzamin certyfikujący – część ustna” oraz podać imię i nazwisko uczestnika egzaminu.

Osobom, których studium przypadku zostanie negatywnie zaopiniowane przez dwóch recenzentów i tym samym nie zostaną zakwalifikowane do egzaminu ustnego NIE przysługuje zwrot należności za egzamin ustny.

 

Uprzejmie informujemy również, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie wystawia faktur ani rachunków za opłatę egzaminacyjną.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii